DRINGEND GEZOCHT

Het bestuur bestaat sinds enige jaren uit slechts 4 personen (voorzitter, penningmeester, secretaris en lid). Dat is te weinig gezien al het werk dat wekelijks gedaan moet worden om de vereniging draaiende te houden.

Het is dus zeer gewenst dat hier snel verandering in komt. Onze wens en hoop is dat er spoedig een aantal mensen opstaan die hun steentje willen bijdragen, zodat het werk herverdeeld kan worden en ieder bestuurslid zich kan concentreren op zijn eigen bestuursfunctie.

Wedstrijdsecretaris :

Al enige jaren moeten wij het binnen onze vereniging stellen zonder wedstrijdsecretaris senioren/vrouwen. Het werk dat gedaan werd door deze wedstrijdsecretaris wordt nu grotendeels gedaan door twee van de vier overgebleven bestuursleden. Daarnaast wordt nog altijd gebruik gemaakt van de diensten van Coen Dekker, die nog altijd de scheidsrechters regelt voor de wedstrijden. Een aantal zaken, zoals het regelen van vriendschappelijke wedstrijden, wordt nu door de trainers/leiders zelf gedaan. Al met al is dit een verre van ideale situatie en dus is er dringend behoefte aan een wedstrijdsecretaris voor de senioren/vrouwen.

Penningmeester :

Verder heeft penningmeester Nico Bakker een jaar geleden al aangegeven dat hij de functie van penningmeester (excl. boekhouding) moeilijk kan combineren met zijn werkzaamheden. Komende ledenvergadering is Nico aftredend en niet meer herkiesbaar. Hij blijft wel actief binnen het bestuur als bestuurslid. Ook voor deze functie zijn wij dus dringend op zoek naar een opvolger.

Bestuurslid :

Komende ledenvergadering is ook bestuurslid Rinus Dieleman aftredend. Bij gebrek aan een opvolger is Rinus bereid gevonden nog één jaar in functie te blijven. Het zal duidelijk zijn dat ook dit niet blijft duren en dat het dus zeer gewenst is dat er ook voor deze functie snel een vervanger komt.

Kortom het zal duidelijk zijn dat er snel iets moet gebeuren. Indien je interesse hebt of iemand weet die open staat voor een bestuursfunctie, laat het weten. Wij hopen dat jullie ons als bestuur en daarmee dus ook onze vereniging niet in de steek laten.

Bestuur V.V. Zaamslag

Realisatie: TiDi Media