Algemeen

            

Tegenwoordig kan een vereniging niet zonder sponsors. Dit geldt zeker ook voor VV Zaamslag. Gelukkig mogen we al sinds jaar en dag rekenen op een aantal trouwe sponsors. Maar daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe bedrijven die onze club willen steunen. Natuurlijk blijft het zaak om de belangen van de sponsors elke keer weer zo goed mogelijk te behartigen, want ‘voor wat, hoort wat’ tenslotte!

De Stichting Promotie VV Zaamslag is in 2001 opgericht met als doel het promoten en ondersteunen van de voetbalvereniging in Zaamslag. En daar hebben we uiteraard de hulp van onze sponsors voor nodig! Wij doen ons uiterste best om onze sponsors een goede tegenprestatie te leveren voor de verschillende soorten steun die zij ons leveren.

De Stichting Promotie VV Zaamslag bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter                     : Jan Molenaar
Secretaris                     : Marjon Oele
Penningmeester            : Eric Tissink
Adviseur                       : Marco Hamelink
Lid                               : Randy Dees
Lid                               : Jeroen Verpoorte
           
Deze bestuursleden onderhouden de contacten met de huidige sponsors, zijn voortdurend op zoek naar nieuwe potentiële sponsors, zorgen voor correcte administratieve afhandeling en natuurlijk maken zij zich sterk voor de sponsorbelangen!

Als u meer informatie wenst over de Stichting Promotie VV Zaamslag of over de sponsormogelijkheden, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar per e-mail: oelemarjon90@hotmail.com
Realisatie: TiDi Media