Lidmaatschap

Contributie 2016-2017

Binnen onze vereniging kennen wij dit seizoen de volgende contributiebijdragen :

Senioren en dames 140,10
A’s 104,05
B’s 99,95
C’s 94,80
D’s en E’s 83,45
F’s 78,30

Mini's 6 jaar

Mini's 5 jaar

50,00

35,00

niet spelende leden 75,00

De contributie dient  overgemaakt te worden op bankrekening NL 89 INGB 068 5660 281 t.n.v. V.V. Zaamslag. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Na 30 dagen wordt een herinnering verstuurd. Indien 14 dagen daarna de contributie nog niet is voldaan dan volgt met onmiddelijke ingang uitsluiting van het spelen van wedstrijden tot het moment dat de contributie (inclusief € 5,- administratiekosten) is betaald. 

   

Inschrijfformulier

Hebt u belangstelling om lid te worden van onze vereniging? Dat kan uiteraard; via dit digitale inschrijfformulier kunt u uzelf aanmelden. Leden kunnen dit digitale inschrijfformulier ook gebruiken om wijzigingen door te geven of om hun lidmaatschap op te zeggen. 

Uitschrijven als lid

Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren t.a.v. de secretaris via e-mail (rboeije@zeelandnet.nl) of via het genoemde digitale inschrijfformulier. Voor aanvang van een nieuw seizoen kunt u zich zonder financiële consequenties afmelden t/m 15 juli.  Wanneer u afmeld na 15 juli dient u de onkosten te betalen in verband met contributieverplichtingen van de vereniging aan de K.N.V.B., zijnde 25 euro. 

Realisatie: TiDi Media